Bø Barnehage

Bø Barnehage

Bø barnehage ble etablert i 1982 med to avdelinger. I 2014 ble barnehagen utvidet med en avdeling, og de gamle lokalene ble pusset opp. I dag har vi en småbarnsavdeling, og to avdelinger med barn fra 3-5 år.

Barnehagen ligger sentrumsnært like ved skolen og kirken. Den har en spennende utforming, og har god plass til lek og utfoldelse både inne og ute. I tillegg har vi gode turomr&oring;der i nærmiljøet som benyttes ukentlig.

Bø barnehage er en privat barnehage med utvidet kristen formålsparagraf og drives av Bø barnehage AS.

VåR VISJON: " LITEN OG GOD SOM GULL"Vedtekter (PDF)
Årsplan (PDF)