Bø Barnehage

Våre satsningsområder

Kristen formålsparagraf

Bø barnehage har en utvidet kristen formålsparagraf. Det vil si at vi har utvidet grunnlag til å formidle det kristne innhold og etiske verdier som ligger forankret i vår kulturarv. Vi vil videreformidle det kristne verdigrunnlaget. Med det mener vi nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for felleskapet, ærlighet og rettferdighet. Hver uke vil vi ha en samling med en fortelling fra bibelen. Denne samlingen kaller vi «Skattekistesamling». Ellers i uken synger vi kristne sanger, bordvers, og vi markerer kristne høytider. Barns spontane spørsmål rundt religiøse tema vil bli møtt med alvor og respekt

Trygg tilknytning

Alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Ved mistanke om at noen blir mobbet eller krenket, har personalet plikt til å gripe inn. Det er viktig å forebygge ved å blant annet observerer jevnlig og at personalet er tett på. Alle som jobber i barnehagen har ansvar for at alle barn har det trygt og godt. Barnehagen skal jobbe systematisk og aktivt for å utvikle sosial kompetanse og forhindre utestengning og mobbing. Dersom barn opplever utestengelse eller mobbing, skal det lages en aktivitetsplan. Det er barnehagen som lager denne i samarbeid med foreldrene.

Lesende barnehage

Vi er en lesende barnehage. Det betyr at bøkene skal få en fast stor plass i barnehagen. Barna skal «bades» i språk og de skal få leke med språket. Ei bok kan leses, snakkes om, lekes, dramatiseres og skal arbeides med over tid. De voksne skal engasjere barna til å bli delaktige gjennom hele boka. Barna skal få undre seg, og stille spørsmål. Dette kalles «Dialogisk lesing».