Bø Barnehage

Oppstart og overganger

Oppstart og tilvenning

Skal barnet kunne få et utbytte av å gå i barnehage, er vi avhengige av trygg tilknytning. Alle nye barn får tildelt en primærkontakt.

Tilvenningsfasen
  • Sender ut brev med informasjon
  • Oppfordrer til å besøke barnehagen
  • Flere dager med tilvenning (minimum 3 dager, men vi anbefaler å bruke litt tid)

Det er viktig at barnehagen og foreldre har god dialog den første tiden. Spør heller en gang for mye dersom dere lurer på noe. Barn er ulike, og derfor må tilvenningen tilpasses hvert enkelt barn.

Overgang fra gul til grønn/rød

Fra midten av mai og i juni deles barna, som skal bytte avdeling, inn i smågrupper og besøker den nye avdelingen. Det er alltid med en voksen fra gul. Primærkontakten vil da være klar, og vil ta seg ekstra av barna som kommer på besøk. Det er også mer uformelle besøk på utelekeplassen om våren. I noen av ukene i sommerferien slås avdelingene sammen. Da blir barna også kjent med personalet på de andre avdelingene.

Overgang fra barnehage til skole

Vi har møte med kontaktlærer for å gi generell informasjon om barna som skal begynne på skolen, foreldrene må gi samtykke. Bøgjengen besøker skolen om våren ved flere anledninger. Barna som går i 1. klasse kommer på besøk, om høsten i barnehagen, og forteller litt om hvordan det er å gå på skolen.

Gjennom året besøker vi barna i førskolegruppene i de andre barnehagene, og de kommer på besøk til oss. Da blir vi kjent med dem som skal begynne på skolen sammen. Det er et stort treff i gårdsbarnehagen hver vår der alle ”skolebarna” fra barnehagene samles.

Under tilvenningen er det lagt opp til at vi skal bruke god tid med hvert av barna, slik at de skal få etablere en trygg relasjon til oss voksne. Vi oppfordrer alle å besøke avdelingen før oppstart. Dette kan være til hjelp for at barna skal føle trygghet den første tiden. Dere kan spørre oss, hvis det er noe dere er usikre på. For oss, er det vesentlig å få god informasjon om barna. Dette er for at vi kan styrke kvaliteten på arbeidet vårt.

Barn er forskjellige og noen bruker litt mer tid til å innrette seg i det nye miljøet. Mens andre sklir inn med en gang. I den første tiden i barnehagen, får barna mange nye inntrykk og påvirkninger som skal bearbeides. Reaksjoner kan komme fort eller etter noen uker